Evgeniy Urazov

Write a personal message

 • Arrangements (32)
 • Evgeniy Urazov, Guitarist
  Hello! My name is Evgeniy Urazov.

  I am a guitarist, arranger, guitar & ukulele teacher from Russia.

  Here are my author arrangements for the ukulele.
  • Registration date: 27.03.2018 08:27
  • Profile views: 13382
  • From: Россия, Томск
  • V Kontakte: ukulele_time
  • Instagram: @urazov.reader
  Sheet music and tabs - Evgeniy Urazov
  Good Night - Viktor Tsoy
  Scary Lullaby - Lev Zemlinskiy
  Holy War - Alexandr Alexandrov
  Legend (introduction) - Viktor Tsoy
  From the Heroes of Bygone Days - Rafail Hozak
  Emmanuelle - Pierre Bachelet
  Battle City - Junko Ozawa
  Be On Your Own Way - Alexandr Vasilyev
  Prayer - B2Band
  Change - Viktor Tsoy
  Happy Birthday - Mildred Jane Hill
  Jenny of Oldstones - Ramin Djawadi

  ($40.01 for 32 items, $1.25 for 1 item.)

  All guitar arrangements by the author Evgeniy Urazov (32)