Author's arrangements - Evgeniy Lysak

 • Arrangements (57)
 • Serenade - Evgeniy Lysak
  Variations of Caprice 24 by Niccolo Paganini - Evgeniy Lysak
  Spanish Style Etude - Evgeniy Lysak
  Bolero - Evgeniy Lysak
  Tarantella - Evgeniy Lysak
  Prelude - Evgeniy Lysak
  Big Waltz - Evgeniy Lysak
  On the Clock 0:00 - Dabro
  Sarah Victoria - Acoustic Alchemy
  Mazurka - Evgeniy Lysak
  Regular Waltz - Evgeniy Lysak
  Polka-impromptu - Evgeniy Lysak
  In Harmony With Yourself - Evgeniy Lysak
  Pinky Dance - Evgeniy Lysak
  The World Through the Eyes of Rock - Mikhail Gerasyonov
  Summer Will End - Viktor Tsoy
  Rainy Foreplay - Evgeniy Lysak
  Wanderer - Vladimir Presnyakov
  Moments - Mikael Tariverdiyev
  Heaven Ladder - Evgeniy Lysak